Istoric

colectivCatedra Endocrinologie a fost creată în toamna anului 1977.

Şef catedră:

  • din 1977 până în 2009 – Zinaida Anestiadi, profesor universitar, doctor habilitat în medicină.
  • din 2009 – Lorina Vudu, conferenţiarul universitar, doctor în medicină.

Primii asistenţi ai catedrei – V.Rusnac, N.Migăli, L.Alexeev, L.Gavriliuc – absolvenţi ai Institutului Unional de Endocrinologie din Moscova. În 1979, în colectivul catedrei se încadrează asistenţii L.Zota şi Ch. Dimitriev; în 1987 – asistentul T.Tudose; în 1989 – asistentul Gh.Caradja; în 1993 – asistentul L. Vudu; în 2008 – asistentul Z. Alexa; în 2009 – asistentul D.Harea.

În 1987 Catedra Endocrinologie a fost integrată cu Catedra Medicină Internă a Facultăţii Pediatrie sub denumirea de Catedra Medicină Internă şi Endocrinologie a facultăţii Pediatrie.

În anul 1993 Catedra Endocrinologie a fost readusă la statutul iniţial, numindu-se Catedra Endocrinologie a USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Direcţiile de bază ale catedrei sunt activitatea didactică, ştiinţifică şi curativă.

Modulul de endocrinologie este inclus în programul de studii la studenţii anului V facultatea Medicină, iar din anul 2008 şi la studenţii anul IV Faculatea Medicină Preventivă. Procesul didactic include şi pregătirea postuniversitară în rezidenţiat în cadrul specialităţilor: „Medicină de Familie”, „Medicină Internă”, „Pediatrie”, “Morfopatologie”, “Psihiatrie”, “Cardiologie”, “Dermatologie”; secundariat clinic Specialitatea Endocrinologie şi Endocrinologie pediatrică. Din anul 2009 la catedra Endocrinologie a fost comasat cursul de perfecţionare a medicilor.

Din materialele didactice editate cu aportul angajaţilor catedrei: manualul „Endocrinologia”, (traducere din rusă), 1997, „Endocrinology” (curs de prelegeri în limba engleză), 2003, „Endocrinologia clinică: curs de prelegeri” (în limba română), 2004. Au fost editate 15 indicaţii metodice pentru medici rezidenţi şi studenţi. Au fost publicate numeroase lucrări în reviste ştiinţifice naţionale şi internaţionale, au fost autorizate 8 brevete de invenţie.

La catedră au fost susţinute 14 teze de doctor şi 2 de doctor habilitat în medicină.

Bazele clinice: IMSP Spitalul Clinic Republican, secţia Endocrinologie, IMSP Spitalul Municipal “Sf. Treime”, secţia Endocrinologie, IMSP Spitalul Clinic Republican de copii “Emilian Coţaga”, secţia Endocrinologie

Din anul 2010 a fost infiinţat laboratorul de Endocrinologie, direcţiile ştiinţifice principale de activitate ale acestuia fiind patologiile endocrine de geneză autoimună.