Publicaţii

Cărţi

ENDOCRINOLOGIA CLINICĂ:  Curs de prelegeri. Chişinău: Medicina, 2004.  344  p.

Monografii

ФУРДУЙ, Ф., ЛАКУСТА, В., ВУДУ, Л. Практические основы санокреатологической акупунктуры. Chişinău: Tipografia AŞM, 2007. 392 c.

Ghid practic

TIREOTOXICOZA: Protocol clinic naţional. Chişinău: T-PAR SRL, 2008. 76 p.

HIPOTIROIDIA: Protocol clinic naţional. Chişinău: T-PAR SRL, 2008. 80 p.

DIABETUL ZAHARAT NECOMPLICAT: Protocol clinic naţional. Chişinău: T-PAR SRL, 2008. 84 p.

Lucrări metodico-didactice

TUDOSE, T. Tratamentul conservativ al sindromului piciorului diabetic. Chişinău , 2011.  30 p.

TUDOSE, T.  Sindromul ovarelor polichistice. Chişinău, 2012. 30 p.

VUDU, L. Afecţiunile autoimune ale glandei tiroide. Chişinău,  2004.  22  p.

Articole

ALEXA, Z. Aspecte clinice, hormonal-imunologice şi metabolice ale diabetului zaharat primar depistat la maturi cu vîrsta cuprinsă între 30 şi 45 ani. Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională 24 – 26 octombrie 2007. Volum de Rezumate. Chişinău, p. 222 – 225

ANESTIADI, Z. Diabetul zaharat şi vîrsta. Analele Ştiinţifice Ediţia a VIII-a Volumul III Probleme actuale în Medicina Internă. Zilele Universităţii consacrate anului „Nicolae Testemiţanu”, cu prilejul aniversării a 80 ani de la naştere, 16-19 octombrie, Chişinău. 2007, p. 324-326

ANESTIADI, Z., ZOTA, L. Epidemiologia Diabetului zaharat în Republica Moldova. Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională 24 – 26 octombrie 2007, Volum de Rezumate. Chişinău,  p. 229

ANESTIADI, Z., ALEXA, Z., ZOTA, L., VUDU, L. Diabetul zaharat şi patologia autoimună tiroidiană. Anale ştiinţifice, ediţia IX Vol III Probleme actuale în Medicina Internă. Zilele Universităţii USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2008, p. 167-172

CARADJA, Gh.  Dinamica nivelurilor serice de hormoni tiroidieni după tratamentul guşii difuze toxice cu radioiod Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională 24 – 26 octombrie 2007, Chişinău. Volum de Rezumate. p. 231 – 232

DARCIUC, L. Hipotiroidia primară cauzează dereglări hormonal-metabolice şi afectează sistemul cardiovascular Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională 24 – 26 octombrie 2007, Chişinău. Volum de Rezumate. p. 242 – 244

HAREA, D., ANESTIADI, Z., ANESTIADI, V. ş. a. Modificările lipidelor serice la pacienţii cu guşă difuză toxică. Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ediţia a X-a, vol. 3. Probleme actuale în medicina internă. 2009, p. 164-169.

HAREA, D. Modificările lipidelor serice la pacienţii cu guşă difuză toxică. Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ediţia a X-a, vol. 3. Probleme actuale în medicina internă. 2009, p. 164-169.

TUDOSE, T.  Cordul tireotoxic: probleme de diagnostic, tratament şi profilaxie. Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională 24 – 26 octombrie 2007, Chişinău. Volum de Rezumate. p. 250

VUDU, L. Formele tiroiditei autoimune şi diagnosticul lor. Buletinul Academiei de Ştiinţe RM (secţia ştiinţelor medicale). 2006,  3 (7) p. 140-144

VUDU, L. Aspectele psihologice ale diabetului zaharat. Curierul medical. 2012, 3(327), p. 382-383. ISSN 1875-0666.