Default Header Image

Publicații Catedra de endocrinologie

Cărţi

ENDOCRINOLOGIA CLINICĂ:  Curs de prelegeri. Chişinău: Medicina, 2004.  344  p.

Monografii

ФУРДУЙ, Ф., ЛАКУСТА, В., ВУДУ, Л. Практические основы санокреатологической акупунктуры. Chişinău: Tipografia AŞM, 2007. 392 c.

Ghid practic

TIREOTOXICOZA: Protocol clinic naţional. Chişinău: T-PAR SRL, 2008. 76 p.

HIPOTIROIDIA: Protocol clinic naţional. Chişinău: T-PAR SRL, 2008. 80 p.

DIABETUL ZAHARAT NECOMPLICAT: Protocol clinic naţional. Chişinău: T-PAR SRL, 2008. 84 p.

Regulamentul privind organizarea accesului populaţiei la analogi de insulină umană şi vasopresină. Ordinul MS nr 97/95-A din 22.02.2016

Programului naţional de prevenire şi control a diabetului zaharat pentru anii 2017 – 2021. Aprobat de Guvernul RM pe 07.11.2017

DIABETUL ZAHARAT NECOMPLICAT. Protocolul clinic naţional. Chișinău; Ordinul MS nr 620 din 24.07.2017.

Lucrări metodico-didactice

TUDOSE, T. Tratamentul conservativ al sindromului piciorului diabetic. Chişinău , 2011.  30 p.

TUDOSE, T.  Sindromul ovarelor polichistice. Chişinău, 2012. 30 p.

VUDU, L. Afecţiunile autoimune ale glandei tiroide. Chişinău,  2004.  22  p.

Articole

ALEXA, Z. Aspecte clinice, hormonal-imunologice şi metabolice ale diabetului zaharat primar depistat la maturi cu vîrsta cuprinsă între 30 şi 45 ani. Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională 24 – 26 octombrie 2007. Volum de Rezumate. Chişinău, p. 222 – 225

ALEXA Z., CASIEANCIUC A. Patologiile orfane: sindromul de lipodistrofie familială parțială. Buletinul Academiei de Știinţe a Moldovei. Știinţe medicale, 2017, 2017, vol 3 (55), 121-124. ISSN 1857-0011.

ANESTIADI, Z. Diabetul zaharat şi vîrsta. Analele Ştiinţifice Ediţia a VIII-a Volumul III Probleme actuale în Medicina Internă. Zilele Universităţii consacrate anului „Nicolae Testemiţanu”, cu prilejul aniversării a 80 ani de la naştere, 16-19 octombrie, Chişinău. 2007, p. 324-326

ANESTIADI, Z., ZOTA, L. Epidemiologia Diabetului zaharat în Republica Moldova. Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională 24 – 26 octombrie 2007, Volum de Rezumate. Chişinău,  p. 229

ANESTIADI, Z., ALEXA, Z., ZOTA, L., VUDU, L. Diabetul zaharat şi patologia autoimună tiroidiană. Anale ştiinţifice, ediţia IX Vol III Probleme actuale în Medicina Internă. Zilele Universităţii USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2008, p. 167-172

CAZAC N., ALEXA Z. Sindromul marine-lenhart în practica medicului endocrinolog Buletinul Academiei de Știinţe a Moldovei. Știinţe medicale, 2017, 2017, vol 3 (55), 132-134. ISSN 1857-0011.

CARADJA, Gh.  Dinamica nivelurilor serice de hormoni tiroidieni după tratamentul guşii difuze toxice cu radioiod Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională 24 – 26 octombrie 2007, Chişinău. Volum de Rezumate. p. 231 – 232

CARADJA Gh. Recidivarea gușilor nodulare după tratamentul chirurgical. Buletinul Academiei de Știinţe a Moldovei. Știinţe medicale, 2017, 2017, vol 3 (55), 108-111. ISSN 1857-0011

CASIAN V., HAREA G., ALEXA Z. Sindromul de colestază asociat tireotoxicozei. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină, 2018, vol 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687

DARCIUC, L. Hipotiroidia primară cauzează dereglări hormonal-metabolice şi afectează sistemul cardiovascular Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională 24 – 26 octombrie 2007, Chişinău. Volum de Rezumate. p. 242 – 244

HAREA, D., ANESTIADI, Z., ANESTIADI, V. ş. a. Modificările lipidelor serice la pacienţii cu guşă difuză toxică. Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ediţia a X-a, vol. 3. Probleme actuale în medicina internă. 2009, p. 164-169.

HAREA, D. Modificările lipidelor serice la pacienţii cu guşă difuză toxică. Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ediţia a X-a, vol. 3. Probleme actuale în medicina internă. 2009, p. 164-169.

HAREA D., ALEXA Z., VÎRTOSU A., ŞEREMET A. Evaluarea tratamentului persoanelor cu diabet zaharat tip 2 în etapa internării în staţionar. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină, 2018, vol 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687

RIZOV C. Importanţa stresului oxidativ în neuropatia autonomă cardiacă. Moldavian Journal of Health Sciences, 2016, vol 10, 93-100. ISSN 2345-1467

TUDOSE, T.  Cordul tireotoxic: probleme de diagnostic, tratament şi profilaxie. Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională 24 – 26 octombrie 2007, Chişinău. Volum de Rezumate. p. 250

VUDU L. Dereglările metabolismului lipidic în hipotiroidia primară. Sănătate publică, economie și management în medicină, 2016, vol 4(68), 135-138. ISSN 1729-8687.

VUDU, L. Formele tiroiditei autoimune şi diagnosticul lor. Buletinul Academiei de Ştiinţe RM (secţia ştiinţelor medicale). 2006,  3 (7) p. 140-144

VUDU, L. Aspectele psihologice ale diabetului zaharat. Curierul medical. 2012, 3(327), p. 382-383. ISSN 1875-0666.

VUDU L. Pattern-ul manifestărilor clinice la pacienții cu hipotiroidie primară. Buletinul Academiei de Știinţe a Moldovei. Știinţe medicale, 2017, vol. 3(55), 335-340. ISSN 1857-0011.

VUDU L. Tiroidita autoimună – cauza frecventă a hipotiroidiei. Sănătate publică, economie și management în medicină, 2017, vol.3(73), 181-184. ISSN 1729-8687.

ZOTA L., ZOTA V. Aspecte clinice, metabolice și de evoluție ale retinopatiei diabetice la bolnavii cu diabet zaharat tip 2.  Buletinul Academiei de Știinţe a Moldovei. Științele Vieții 

Rezumate publicate:

LACUSTA, V.N.; VUDU, L.T. Indicators of vegetative regulation of heart rhythm in patients with hypothyroidism after treatment with L-thyroxine. In: Neuroscience for medicine and psychology. Судак, Крым, Россия, 2016, p. 247-248.

RIZOV, C.; VUDU, L. Predisposing factors for cardiac autonomic neuropathy in diabetes type 1. In: 2nd International Conference on Interdisciplinary Management of Diabetes Mellitus and its Complications. ISI Thomson Reuters Web of Science Database, 2016, p. 407-414.

RIZOV, C.; VUDU, L. The relationship between thyroid function and type 1 diabetes Mellitus duration. In: Endocrine abstracts. Munich, Germany, 2016, vol. 41, p. 443. ISSN 1479-6848.

VUDU, L. Tulburări metabolice asociate hipotiroidiei/Metabolic disorders linked to hypothyroidism. In: 42-lea Congresul național al Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, Brașov, România, 2016, p. 73-75. 

ВУДУ, Л.Ф.; ЛАКУСТА, В.Н. Динамика психоэмоционального состояния и биоэлектрической активности мимических мышц у больных гипотиреозом под влиянием лечения. In: Neuroscience for medicine and psychology. Судак, Крым, Россия, 2016, p. 120-121.

ТУДОСЕ, Т. Нейроэндокринные нарушения у больных с синдромом поликистозных яичниковю In: III Всероссийская конференция с международным участием. Репродуктивное здоровье женщин и мужчин. Россия, 2018, стр.58

Lista brevetelor:

RIZOV, C.; VUDU, L.; REVENCO, V.; JUCOVSCHI, C.; RIZOV, M. Brevet Nr. 1046: Metodă de pronosticare a riscului apariţiei neuropatiei autonome cardiovasculare în diabetul zaharat tip 1. 

RIZOV, C.; JUCOVSCHI, C. Brevet Nr. 1021: Metodă de apreciere a riscului de neuropatie autonomă cardiovasculară severă în diabetul zaharat tip 1.

Curs nou elaborat:

Tratamentul bolilor endocrine (curs intensiv) - pentru medici endocrinologi, internişti, medici de familie (2016).

Scolarizarea pacienţilor cu diabet zaharat  - pentru medici de familie (2016).