contacts

Catedra de endocrinologie

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
str. Nicolae Testemițanu, 29,
mun. Chişinău, MD-2025,
Republica Moldova

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, str. Nicolae Testemiţanu, 29, Chișinău

IMSP Institutul Mamei și Copilului, str. Burebista, 93, Chișinău