Default Header Image

Examene

Modalitatea de desfasurare a examenelor la Catedra de Endocrinologie

In anul universitar 2020-2021 examenele la modulul de Endocrinologie pentru studentii anilor 4 facultăţile de Medicină nr 1 şi 2 se desfasura in regim on-line sub forma de interviu oral.

Comisia de examinare va include 2 membri. Pentru fiecare student este rezervat aproximativ 20 min. Fiecare student este obligat sa acceseze linkul la ora programata.

Atit studentii cit si comisia de examinare au obligatia de a avea camera video si microfonul calculatorului deschise permanent. Sustinerea examenului on-line este inregistrata integral. In timpul derularii examenului este interzisa utilizarea oricaror mijloace de informare.

Inainte de a incepe examinarea, comisia de examen va solicita fiecarui student sa se legitimeze, aratind inaintea camerei video buletinul de identitate sau pasaportul.

 

Întrebările pentru examen pentru studenţii cu predare în limba română