Default Header Image

Recuperare restanțe Catedra de endocrinologie

Orarul recuperărilor restanțelor, consultaţiilor şi verificării lucrului individual:

 
 Anul universitar 2022-2023