FORCE-med

Lansarea subproiectului „Fortificarea educației prin cercetare în medicină” la USMF „Nicolae Testemițanu”

Publicat: 08.12.2022

 

FORCE-medUniversitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova” a lansat subproiectul investițional în valoare 2 milioane 150 de mii de euro pentru fortificarea educației prin cercetare în medicină, bani alocați de Guvernul Republicii Moldova în cadrul proiectului „Învățământul superior din Moldova” implementat de Ministerul Educației Cercetării al Republicii Moldova în perioada 2020-2025. Evenimentul de lansare s-a desfășurat în data de 7 decembrie 2022. 

Rectorul Emil Ceban a menționat că, proiectul FORCE-med reprezintă implementarea conceptului educație prin cercetare în scopul perfecționării învățământului superior medical în conformitate cu Strategia de dezvoltare a Universității până în anul 2030 și Strategia instituțională de fortificare a domeniului cercetare și inovare.

FORCE-med„Implementarea acestui proiect va contribui la sporirea semnificativă a capacității de instruire și a calității educației medicale prin cercetare în cadrul Universității, la formarea medicilor și farmaciștilor de înaltă calificare pentru sistemul de sănătate. Totodată, va fi posibilă racordarea finalităților de studii și a competențelor de cercetare ale absolvenților în domeniul Sănătate la cerințele actuale ale pieței forței de muncă”, a subliniat rectorul.

Ministrul educației și cercetării Anatolie Topală a specificat că proiectul vine în susținerea universităților din Republica Moldova pentru modernizarea spațiilor și a programelor de studii. „Prin aceste subproiecte sunt susținute patru domenii prioritare – medicina, ingineria, pedagogia și sectorul TIC. Este un proces amplu de modernizare a învățământului superior inițiat în acest an, inclusiv prin fuzionare, pentru a direcționa și a concentra resursele financiare în mai puține instituții – pentru profesori universitari și studenți, condiții mai bune și studii de calitate în universități”, a declarat oficialul. 

Potrivit ministrei sănătății Ala Nemerenco, grantul oferit pune bazele unei noi direcții în cercetare – cercetarea în învățământul medical. „S-a demonstrat că cercetarea utilizată în procesul de predare ajută mult studenții să învețe și să susțină mai ușor testele și examenele. Se cunoaște faptul că accentul este pus pe medicina bazată pe dovezi, începând cu diagnosticul și finalizând cu tratamentul, element ce sporește considerabil expertiza medicală. Datorită implementării acestui subproiect vor crește și abilitățile tinerilor – viitori medici, care vor dobândi competențe mult mai înalte în expertiza medicală”, a afirmat ministra.

FORCE-medAcademicianul Stanislav Groppa, prorector pentru activitatea de cercetare, a menționat că FORCE-med prevede crearea Centrului de Medicină Moleculară, ce va include compartimentele morfologie, culturi celulare, microscopie confocală, imunologie, biochimie, laborator de genetică și biobancă. „Vom avea posibilitatea să concentrăm tehnologiile avansate pe o platformă comună, să susținem programele de cercetare interuniversitare naționale în beneficiul sănătății populației pe termen lung, să creștem vizibilitatea Republicii Moldova la nivel internațional”, a accentuat prof. Groppa.

Managerul de proiect, profesorul Olga Tagadiuc, a remarcat că în cadrul proiectului FORCE-med vor fi îmbunătățite planurile de învățământ și curriculumurile disciplinelor, precum și vor fi dezvoltate noi curriculumuri interdisciplinare ce vor permite dezvoltarea abilităților de cercetare și de aplicare a rezultatelor științifice ale studenților, masteranzilor, studenților-doctoranzi și medicilor rezidenți. „Banii alocați vor fi utilizați la reconstrucția încăperilor pentru Centrul de Medicină Moleculară și personalizarea cu două clustere subiacente cu echipamente didactice și de cercetare. De asemenea, Centrul va fi dotat cu echipamente didactice și de cercetare, resurse educaționale (software biostatistic), tehnică de calcul și sistem de transmitere video de tip telemedicină, ce va permite transferul la distanță a datelor – imagini de înaltă rezoluție, sunete, imagini live, înregistrări etc.”, a precizat Olga Tagadiuc. 

Cu un mesaj de mulțumire din partea studenților pentru oficiali și administrația Universității a venit Cătălina Guțul, studentă în anul VI la facultatea de medicină nr. 1, care a subliniat că proiectul lansat este unul important ce va contribui la sporirea calității studiilor în cadrul Universității, deoarece studenții vor obține abilități de cercetare, practice, pe care ulterior le vor implementa   la crearea tezelor de licență și a celor de doctorat. „Știința și cercetarea poate fi realizată  în Republica Moldova, dar aceasta necesită investiții și o continuă dezvoltare și proiectul FORCE-med vine în încurajarea și implementarea unui proces binedefinit, bine stabilit  pentru a spori cercetarea în țara noastră”. 

În final, rectorul a mulțumit Guvernului Republicii Moldova pentru grantul oferit și oficialilor pentru suportul acordat în dezvoltarea învățământului superior medical și a sistemului național de sănătate în beneficiul oamenilor.

FORCE-med
FORCE-med
FORCE-med
FORCE-med
FORCE-med
FORCE-med
FORCE-med
FORCE-med
FORCE-med
FORCE-med
FORCE-med
FORCE-med
FORCE-med
FORCE-med
FORCE-med
FORCE-med
FORCE-med
FORCE-med
FORCE-med
FORCE-med
FORCE-med
FORCE-med
FORCE-med
FORCE-med
usmf
universitate
medicină
FORCE-med
Învățământul superior din Moldova

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii